Dotácie pre firmy

Od r. 2019 novela zákona umožňuje firmám reálne využívať lacnú solárnu elektrinu z vlastných fotovoltických elektrární v podobe lokálneho zdroja.

Od r. 2020 môžu firmy z oblasti priemyselnej výroby požiadať o dotáciu z eurofondov až do výšky 60% investície a max. 200 tis.€ na stavbu vlastnej fotovoltickej elektrárne.

Európsky Operačný program Kvalita životného prostredia obsahuje Výzvu zameranú na Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch (OPKZP-PO4-SC421-2019-59).

 

Spolufinancovanie:

Túto výzvu môžu využiť firmy podnikajúce v ekonomickej činnosti SK NACE Rev. 2 - Sekcia C = Priemyselná výroba - ide o akúkoľvek výrobu, nesmú to byť čisto služby.

Môžete tak požiadať o poskytnutie nenávratného finančného príspevku až do výšky 60% investície do FVE.

Výška príspevku je od 20 tis.€ po max. 200 tis.€.

Výzva je zaradená pod tzv. de minimis podporu. To znamená, že firma môže za 3 roky vyčerpať max. 200 tis.€ zo všetkých de minimis programov dohromady.

O príspevok môžu požiadať žiadatelia s miestom realizácie z celého Slovenska okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Všetky technické a administratívne podklady potrebné k žiadosti o nenávratný príspevok sú prirodzene súčasťou realizácie diela.

 

Obmedzený počet inštalácií:

Inštalovaný výkon lokálnych zdrojov pre r. 2020 je limitovaný na 30 MW.
17,8 MW bude možné pripojiť na západnom Slovensku, 6 MW na strednom Slovensku a 6,2 MW na východnom Slovensku.

Ministerstvo Hospodárstva pre tento limit odhaduje sprevádzkovanie max. 60 -80 zariadení.

Ak je pre vás ponuka zaujímavá, odporúčame príliš neváhať a poslať nám dopyt. Po dlhotrvajúcom stop stave sa očakáva vysoký záujem a rýchle naplnenie limitovanej kapacity.