ESS varianty

Príklady konfigurácie systémov Victron ESS:

1. Klasická sieťová FVE elektráreň doplnená o akumuláciu energie

Len čo EM-elektromer zistí dodávku do distribučnej siete (ďalej len DS), systém EBS začne ukladať prebytočnú energiu do batérie. Len čo sieťový merač zistí nákup energie z distribučnej siete, systém ESS dodáva energiu batérie do záťaže. V prípade poruchy fotovoltaiky DS to nie je možné a kritické spotrebiče (v diagrame „Critical Loads“) sú napájané z AC výstupu jednotky MultiPlus / Quattro - to zaručuje, že iba prioritné spotrebiče vybijú batériu a prioritné spotrebiče sú odpojené.

 

 

2. Energiu z FV panelov spracováva solárny regulátor MPPT.

Toto riešenie je vhodnejšie najmä pre menšie inštalácie a výhodou je vyššia účinnosť - jednosmerná energia z FVE sa ukladá priamo do jednosmernej batérie. V porovnaní s predchádzajúcim príkladom dosahuje vyššiu účinnosť, pretože nie je potrebné spracovávať jednosmerný prúd na striedavý prúd pomocou sieťového invertora a potom ho znova prevádzať zo striedavého na jednosmerný prúd na účely uchovania v batérii - to spôsobuje straty 20 - 30%. V prípade poruchy DS (výpadku napájania) sú opäť napájané iba kritické spotrebiče, FV systém však zostáva plne funkčný a pracuje v úplne ostrovnom / autonómnom režime.

 

 

 

3. Variant bez sieťového elekromera. Opäť možné v kombinácii s on-grid invertorom aj solárnym regulátorom MPPT.

 

 

 

4. Aj takto môže systém ESS fungovať a umožňuje kombináciu všetkých troch FV zdrojov súčasne.

 

 

 

Ostrov - režim OFF-GRID pre miesta bez pripojenia k distribučnej sieti

MultiPlus / Quattro je pripojený k batérii a dodáva energiu spotrebičom cez výstup AC1. Na vstup AC môžeme pripojiť generátor, ktorý je možné spustiť automaticky na základe požiadavky meniča alebo manuálne. Hneď ako sa generátor spustí, jednotka napája AC výstupy 1 a 2 a súčasne nabíja batérie spolu so solárnymi panelmi. Len čo je generátor vypnutý, potom sa opäť dodáva energia z batérie / solárnych panelov. Jednotka má dva výstupy pre záťaž - prvý výstup je stále funkčný, druhý výstup iba za chodu generátora.

 

 

 

Režim pre mobilné aplikácie - obytné automobily, vojenské vozidlá, sanitky

Jednotka MultiPlus poskytne komplexné palubné riešenie napájania. Raz sa napojíme na el. pripojenie, napr. v garáži, jednotka MultiPlus odoberá energiu na napájanie spotrebičov a súčasne nabíja batériu. Hneď ako sa odpojíme od spojenia, dodáva sa energia z batérie.

 

 

Režim UPS

Veľmi obľúbený základný režim UPS. Len čo zlyhá distribučná sieť, MultiPlus okamžite začne napájať záložné zariadenia z batérie. Akonáhle sa obnoví dodávka z distribučnej siete, prepne sa späť na napájanie z DS a automaticky úplne nabije batériu, aby bol systém pripravený na ďalší možný výpadok. Všetko sa deje rýchlo bez prerušenia napájania spotrebičov.