Fotovoltika Inak

Dnes chápeme fotovoltiku ako komerčne aktuálnu technológiu na výrobu elektrickej energie priamo zo slnečného žiarenia. Vďačíme za to rozvoju fyziky a kozmickému výskumu.

Francúzsky fyzik Alexandre-Edmond Becquerel objavil fotovoltický jav

v roku 1839 - chlorid strieborný umiestnený do kyseliny  pod pôsobením slnečného žiarenia v uzavretom elektrickom obvode generoval jednosmerný elektrický prúd.

Prvú fotovoltickú bunku(článok) zostrojil až v roku 1883  americký vynálezca Charles Fritts, ktorý potiahol na polovodivý selén veľmi tenkú vrstvu zlata. Jeho zariadenie malo len  jednopercentnú účinnosť.

V roku 1946 si americký inžinier Russell Ohl patentoval vlastnú konštrukciu solárneho článku. Súčasná podoba solárneho článku na báze veľkoplošných polovodičových diód a mikroelektroniky sa zrodila v roku 1954 v Bell Laboratories. Výsledkom bol fotovoltický článok s účinnosťou asi 6%. 

Význam fotovoltiky sa prejavil zvlášť v kozmonautike, kde fotovoltika tvorí prakticky jediný zdroj elektrickej energie pre umelé družice Zeme. Prvou družicou s fotovoltickými článkami bola americká družica Vanguard I, vypustená na oběžnú dráhu 17. marca 1958. 

   

Čo poskytuje vlastníkovi rodinného domu či budovy fotovoltika dnes?

Najjednoduchšia odpoveď dnes, vzhľadom na stav technológie a legislatívu SR  je, že na výrobu elektrickej energie zo slnečného žiarenia je výhodné využiť strechu rodinného domu, garáže či hospodárskej budovy(ale aj povrch zvolenej časti pozemku). Nezáleží či je strecha šikmá alebo plochá. To ovplyvní len  efektívnosť využitia strechy. Tá je závislá aj od orientácie(východ, západ, juh), sklonu, kvality(statické posúdenie) , množstva prekážok na streche(vikiere, okná, komíny atď.)

 A aký je teda dnes stav technológie nazývanej fotovoltika? Prakticky povedané dnes v podmienkach SR môžeme ročne vyrobiť 1MWh el. energie z každých 6-8 m2 súvislej vhodnej plochy strechy domu, na ktorú sa inštaluje fotovoltika. Konkrétne hodnoty sa dajú vypočítať z projektu domu a strechy. Životnosť technológie presahuje 25 rokov. A koľko je to 1MWh ?  Tak napríklad bežný rodinný dom-novostavba so zastavanou plochou 100m2, obývanou plochou 150m2  s dobre urobeným zateplením, ktoré nie je v štandarde pasívneho domu, spotrebuje ročne na kúrenie asi 6MWh energie, pričom nezáleží či táto energia pochádza z plynového či elektrického vykurovania alebo z tepelného čerpadla. Pre oboznámenie sa odporúča pozrieť si svoje ročné vyúčtovanie spotreby elektriny a plynu v dome alebo budove v MWh. (1MWh = 1000kWh)

Z pohľadu elektromobility 1MWh predstavuje energiu potrebnú asi na 7000km jazdy elektromobilu veľkosti Tesla Model 3 alebo Tesla Model Y.