EasySolar-II 48/3000/35-32A MPPT-250/70-GX

  • Zľava
  • Normálna cena €1.914,00
Vrátane dane.


Hybridný menič pre komplexné riešenie vášho ostrovného, alebo hybridného solárneho systému. K jednotke pripojíte solárne panely až do výkonu 4000Wp, pripojíte batérie, elektrocentrálu, alebo rozvodnú sieť a následne spotrebiče. Vznikne tým profesionálny 1 fázový hybridný, prípadne ostrovný systém.

TABUĽKA DÁT

Výška

506 mm

Šírka

275 mm

Dĺžka

237 mm

Hmotnosť

26 kg


Základné informácie:
EasySolar Vám pomáha k vyššej miere energetickej nezávislosti na rozvodnej sieti. Zlučuje menič/nabíjačku a 1x MPPT regulátor o výkone až 250V/70A do jedného kompaktného zariadenia. Ľahko sa inštaluje, je nenáročný na priestor a minimalizuje nutnú kabeláž. Automaticky uprednostňuje využívanie solárnej energie a minimalizuje odbery z rozvodnej siete, alebo u ostrovného systému z generátora. Je určený pre napájanie 230 V AC jednofázových spotrebičov.
K jednotke pripojíte solárne panely až do výkonu 4000Wp, pripojíte batérie, elektrocentrálu, alebo rozvodnú sieť a následne spotrebiče. Vznikne tým profesionálny 1 fázový hybridný, prípadne ostrovný systém.

Riešenie solárnej energie typu všetko v jednom
Zariadenie Victron EasySolar-II GX integruje nasledujúce prvky:
• Menič / nabíjač Multiplus-II 48V / 3000VA / 35-32A
• SmartSolar MPPT 250/70-Tr solárny regulátor nabíjania
• Zariadenie GX s displejom 2 x 16 znakov
Tieto prvky sa spájajú dohromady vnútri jednej jednotky a to veľmi zjednodušuje väčšinu inštalácií a šetrí čas a peniaze.

Solárny regulátor
DC výstup solárneho MPPT regulátora je paralelne spojený s DC pripojením meniča/nabíjača MultiPlus-II. Mechanizmus, ktorým sa zapína/vypína zariadenie Multiplus-II riadi aj solárny MPPT regulátor.

Zariadenie GX
Integrované zariadenie GX zahŕňa:
• Rozhranie VE.Can. To možno použiť na pripojenie k zariadeniam Victron VE.Can (napr. VE.Can MPPT) alebo port možno prekonfigurovať pomocou vzdialenej konzoly pre použitie s kompatibilnou Li-ion batériou CAN-bus.
• USB port
• Ethernetový port
• Port VE.Direct
Zariadenie GX riadi MultiPlus-II a solárne MPPT regulátor s príslušným pripojením VE.Bus a VE.Direct a po pripojení k internetu zabezpečuje spojenie systému s VRM portálom Victron Energy.

Vstavaný displej a Wi-Fi
Na displeji sa zobrazujú parametre batérie, meniča a solárneho regulátora.
K rovnakým parametrom možno pristupovať pomocou smart telefónu alebo iného zariadenia podporujúceho Wi-Fi. Okrem toho možno pomocou Wi-Fi aj systém nastaviť.

Portál VRM
bezplatná webová stránka Victron Energy pre vzdialený monitoring (VRM) zobrazí všetky vaše systémové dáta v komplexnom grafickom formáte. Tiež je možné prostredníctvom portálu VRM vzdialene zmeniť nastavenia systému. Alarmy je možné prijímať aj formou e-mailov. Vyskúšajte si VRM portál na DEMO účte tu: https://vrm.victronenergy.com/landingpage
Pre využívanie VRM portálu stačí len jednotku pripojiť k internetu.

 

Hybridné fungovanie EasySolaru je určené tam, kde je trvalo dostupná distribučná sieť pripojená na AC vstup EasySolaru. V tomto režime jednotka uprednostňuje energiu zo solárnych panelov alebo batérie pred energiou zo siete. Hybridnú funkciu je nutné v EasySolare správne nastaviť (buď vzdialene alebo pomocou rozhrania MK3-USB a programu VE.Configure 3 - nie je súčasťou). Ak je prítomná sieť, je k nej EasySolar trvalo pripojený a to aj keď sieť bezprostredne nepotrebuje (v prípade keď batéria nie je vybitá a menič nie je preťažený). Zo siete sa neustále určité minimálne množstvo energie odoberá alebo do nej dodáva bez ohľadu na aktuálny prevádzkový stav (sú prítomné malé technické merateľné prieroky do siete). Aj pri pripojenej distribučnej sieti je uprednostnený odber energie zo solárnych panelov alebo batérie pre napájanie AC spotrebičov. Solárne panely generujú elektrickú energiu, ktorou sú prioritne a priamo bez účasti batérie napájané 230V AC spotrebiče prostredníctvom meniča. Ak je výroba solárnych panelov vyššia ako spotreba spotrebičmi, je prebytočná energia adaptívnym spôsobom pomocou MPPT regulátora uložená do batérie. Ak je batéria nabitá, MPPT regulátor utlmí automaticky výrobu zo solárnych panelov (prípadne je energia cielene dodaná do distribučnej siete v závislosti od nastavenia). Ak je batéria vybitá pod prednastavenú úroveň, je odber zo solárnych panelov a batérie ukončený a AC spotrebiče sú napájané plne z distribučnej siete. Akonáhle sa batéria zo solárnych panelov čiastočne nabije  (o 5-10%), dôjde opäť automaticky na napájanie AC spotrebičov zo solárnych panelov alebo batérie. Akonáhle je odber AC spotrebičmi väčší ako 80-90% maximálneho trvalého výkonu meniča, priberá si menič ďalšiu potrebnú energiu primerane zo siete (funkcia GridAssist), aby nedošlo k preťaženiu meniča. Pri výpadku siete (blackout) napájanie AC spotrebičov a dobíjanie batérie zo solárnych panelov pokračuje bez prerušenia (fungovanie EasySolaru je plne nezávislé na sieti). Pri výpadku siete je batéria vybíjaná na hlbšiu (definovanú) úroveň než pri prítomnej sieti. Súčasne môže napájať AC spotrebiče iba do svojho maximálneho trvalého výkonu meniča. Pokiaľ dôjde pri výpadku siete k vypnutiu meniča pre vybitú batériu a následne dôjde k obnoveniu siete, menič sa automaticky aktivuje, začne napájať AC spotrebiče a dobije zo siete batériu na minimálnu prednastavenú hodnotu. Principiálne sa jedná o tzv. DC coupling. Systém má možnosť aktivácie funkcie ochrany olovenej batérie proti negatívnemu vplyvu dlhodobého vybitia (uprednostňuje využitie solárnej energie pre dobitie batérie alebo dobitie batérie zo siete). EasySolar možno za určitých podmienok kombinovať so sieťovým meničom (meničmi) na vstupe alebo výstupoch (AC coupling). Viac na tomto linku. Pri štandardných rodinných domoch je prítomná trojfázová prípojka. Jednotlivé fázy sú privedené do hlavného rozvádzača a na každú fázu sú zapojené vybrané jednofázové spotrebiče alebo okruhy. EasySolar sa jednoducho vsunie na jednu vybranú fázu pred vstup do hlavného rozvádzača. V hlavnom rozvádzači sa potom na daný zálohovaný okruh napojí vybrané spotrebiče, ktoré chceme napájať prednostne solárnou energiou.

 

technická špecifikácia            manuál