EasySolar 48/5000/70-100 MPPT 150/100 Color Control

  • Zľava
  • Normálna cena €2.990,00
Vrátane dane.


 Hybridný menič pre riešenie vášho ostrovného ako aj hybridného solárneho systému. K jednotke pripojíte solárne panely až do výkonu 5800 Wp, pripojíte batérie, elektrocentrálu, alebo rozvodnú sieť a následne spotrebiče. Vznikne tým profesionálny 1 fázový hybridný, prípadne pravý ostrovný systém.

Tabuľka dát

Výška 877 mm
Šírka 328 mm
Dĺžka 241 mm
Hmotnosť   48 kg

Detaily

Základné informácie:
EasySolar Vám pomáha k vyššej miere energetickej nezávislosti na rozvodnej sieti. Zlučuje menič/nabíjačku a 1x MPPT regulátor o výkone až 70A do jedného kompaktného zariadenia. Ľahko sa inštaluje, je nenáročný na priestor a minimalizuje nutnú kabeláž. Automaticky uprednostňuje využívanie solárnej energie a minimalizuje odbery z rozvodnej siete, alebo u ostrovného systému z generátora. Je určený pre napájanie 230 V AC jednofázových spotrebičov.
K jednotke pripojíte solárne panely až do výkonu 2340 Wp, pripojíte batérie, elektrocentrálu, alebo rozvodnú sieť a následne spotrebiče. Vznikne tým profesionálny 1 fázový hybridný, prípadne ostrovný systém.
 
- Maximálne solárne zisky vďaka rýchlemu MPPT solárnemu regulátoru
- Masívny a odolný čisto sínusový menič DC/AC
- Bez obslužný, má plne automatizovaný chod
- Veľmi rýchle pripojenie k rozvodnej sieti pri preťažení, alebo pri vybitej batérii
- Funkcia GridAssist - pri krátkodobom preťažení odoberá zo siete iba energiu, ktorú nedokáže dodať zo svojich zdrojov
- Odolný voči "blackoutu" - pracuje úplne nezávisle na rozvodnej sieti
- Podľa nastavenia umožňuje pracovať bez dodávok aj s dodávkou solárnych prebytkov do rozvodnej siete
- Vizualizácia aktuálneho prevádzkového stavu vrátane dlhodobých štatistík cez internet je zdarma (integrovaný monitoring Color Control GX)
- Jednoduchá a rýchla inštalácia bez nutnosti dodatočného nastavovania
- Záruka výrobcu je 5 rokov

meni%C4%8D%20victron%20energy%20easysola
Základný princíp fungovania EasySolaru :
EasySolar vyrába elektrickú energiu zo slnka a priamo ju využíva pre napájanie štandardných 230 V DC spotrebičov, alebo ju v prípade prebytkov vie uskladniť v batérii pre neskoršie využitie. V nutných prípadoch dokáže využívať aj energiu rozvodnej siete, na ktorej nie je ale funkčne nijak závislý. Maximálne uprednostňuje využívanie vlastnej vyrobenej solárnej energie pred energiou z rozvodnej siete. Odber energie z rozvodnej siete je minimalizovaný na najnutnejšie množstvo a to len prípadoch:
a) Batéria je úplne vybitá. EasySolar odoberie minimálne potrebné množstvo, aby batériu čiastočne dobil na najnutnejšie bezpečnú úroveň (platí najmä pre Pb batérie). Je to ochranné opatrenie proti hlbokému a dlhotrvajúcemu vybitiu, ktoré predĺži životnosť batérie.
b) Raz za 28 dní (továrenské nastavenia) je vykonané ochranné dobitie batérie do plného stavu, tým sa predĺži životnosť batérie (platí najmä pre Pb batérie) .
c) Dôjde k preťaženiu meniča. Záťaž (odber spotrebičmi) je aktuálne vyššia, než koľko je menič schopný zabezpečiť z energie zo slnka alebo z batérie. V tejto situácii si EasySolar pomôže energiou z rozvodnej siete. Prednostne je odoberaná vlastná energia zo solárnych panelov, alebo z batérie. Najnutnejšie potrebné množstvo energie je odoberané z rozvodnej siete. Akonáhle sa odber spotrebičmi zníži pod určitú hranicu, je odber energie z rozvodnej siete ukončený.
 
Dodávky energie do siete, alebo nie :
Ak je k dispozícii rozvodná sieť, EasySolar podľa nastavenia dodáva, alebo nedodáva prebytočnú energiu späť do distribučnej siete. V našich podmienkach je preferované nastavenie bez dodávok do rozvodnej siete. Vyrábanú solárnu energiu, ktorú aktuálne nespotrebujú spotrebiče a nie je ani odkladaná do batérie (tá je v danú chvíľu nabitá), tak EasySolar automaticky tlmí výrobu zo solárnych panelov integrovaným MTTP solárnym regulátorom.
 
Sofistikovaný softvér :
Pre integrovaný menič a nabíjačku existuje viac verzií softvéru, ktoré môžu byť použité na rôzne účely a nastavenia. Štandardne je od výrobcu použitý softvér rady 100, v ktorom sa EasySolar chová ako prostá UPS-pokiaľ je k dispozícii rozvodná sieť, využíva ju v plnom rozsahu a neuprednostňuje vyrobenú solárnu energiu. Pre sofistikované fungovanie popísané v tomto dokumente, teda maximálne využívanie solárnej energie a minimalizáciu odberov zo siete, je v EasySolaru nahradený pôvodný softvér špeciálnou verziou rady 4xx s funkciou HUB-1, alebo ESS.
Pri zámere používania EasySolaru so sofistikovanou logikou maximálneho využívania solárnej energie, nám musíte tento zámer oznámiť.  Nahráme vám vhodnú verziu softvéru aj kompletné nastavenie EasySolaru. Pokiaľ budú spoločne s EasySolarom použité iné batérie než od nás, musí byť oznámená kapacita tejto batérie a odporúčané hodnoty absorpčného (absoption) a udržiavacieho (float) dobíjacieho napätia. Len tak zaistíme správne nastavenie, dlhodobú spoľahlivosť a životnosť systému.
 
Integrácia EasySolar :
Pri štandardných rodinných domoch je prítomná trojfázová prípojka. Jednotlivé fázy sú privedené do hlavného rozvádzača a na každú fázu sú zapojené vybrané jednofázové spotrebiče, alebo okruhy. EasySolar sa jednoducho vsunie na jednu vybranú fázu pred vstup do hlavného rozvádzača. V hlavnom rozvádzači sa potom na daný zálohovaný okruh napoja vybrané spotrebiče, ktoré chceme napájať prednostne solárnou energiou.
 
Zariadenie je koncipované ako jednofázové. V prípade potreby je možné z troch samostatných jednotiek vytvoriť aj trojfázový systém. Pre navýšenie výkonovej kapacity je možno viac EasySolarov radiť paralelne.

Výkonové charakteristiky a vlastnosti :
EasySolar je schopný napájať spotrebiče výlučne len zo solárnych panelov, alebo batérie bez nutnosti využívať sieť až do odberu spotrebičmi cca 2400W. Odporúčame preto na EasySolar pripájať spotrebiče bežne s odberom súhrnne maximálne 2400W. Viac len výnimočne a časovo obmedzene.
 
Ak je odber spotrebičmi ešte vyšší ako 2400W a je súčasne k dispozícii rozvodná sieť, začne EasySolar využívať energiu rozvodnej siete, aby predišiel svojmu preťaženiu. Za tohto stavu sa snaží maximum energie odoberať z batérie a minimum aktuálne potrebnej energie z rozvodnej siete. Pripojenie siete je plynulé a bez prerušenia napájania spotrebičov. Pri odznení preťaženia je rozvodná sieť automaticky odpojená a energia sa odoberá opäť iba z batérie. Odpojenie od siete je plynulé bez prerušenia napájanie spotrebičov. Jedná sa o unikátnu funkciu GridAssist. Pokiaľ nie je pri vyšších odberoch ako 2400W k dispozícii rozvodná sieť, môže dôjsť k nedeštruktívnemu preťaženiu meniča EasySolar s prerušením dodávky napájania spotrebičov (nie je dostatočný výkon meniča). V stave preťaženia má EasySolar snahu automaticky obnoviť napájanie spotrebičov. Ak preťaženie pretrváva, prejde menič EasySolaru do trvalého stavu zlyhania (nabíjanie batérie solárnym systémom ale ďalej funguje nezávisle na meniči). Odblokovanie a uvedenie do štandardného stavu vykonáme jednoduchým manuálnym vypnutím a zapnutím na čelnom paneli EasySolaru.

 

Výhody DC systému :
EasySolar nemožno funkčne kombinovať so štandardnými sieťovými elektrárňami vybavenými sieťovými meničmi. EasySolar má tú výhodu, že proces nabíjania batérie sa celý realizuje v jednosmernom DC napätí (FV panely-MPPT solárny regulátor-batérie). Súčasne EasySolar využíva práve vyrobenú solárnu energiu k priamemu napájaniu pripojených spotrebičov prevodom z jednosmerného (DC) napätia na striedavé (AC). Práve vyrobená solárna energia je tak priamo využívaná spotrebičmi, aby musela byť najprv uložená do batérie. Tým sa obmedzujú energetické straty a opotrebovanie batérie. Oproti iným systémom so sieťovými meničmi tu nie sú zbytočné straty prevodom energie na striedavú formu a zase späť na jednosmernú (batérie). Zbytočne tak systém neprichádza o energiu jej transformáciou.

Ľahké pripájanie :
Celé zariadenie je montážne priateľské v štýle zapoj a funguj. Veľkou prednosťou EasySolaru je vnútorné káblové prepojenie meniča, nabíjačky, solárneho MPPT regulátora a monitoringu na spoločnú batériu. To uľahčuje a zrýchľuje montáž a nevyžaduje káblovanie.

Monitoring systému :
Color Control GX - Vzdialené sledovanie kdekoľvek a kedykoľvek (integrované v jednotke). Na veľkom a farebnom displeji sa prehľadne zobrazuje aktuálny prevádzkový stav vrátane hodnôt.

Na obrázku prehľadne vidíte aktuálny stav celého systému:
AC input - odoberaná energia z rozvodnej sústavy, ktorá je 4961W
AC loads - odoberaná energia spotrebičmi 4937W
PV Power - Dodávaná solárna energia vyrobená fotovoltaickými panelmi ( momentálne 0W )
Ikona batérie vľavo dole - miera nabitia batérie 73%, odber 7W a 0,3A a aktuálne napätie batérie

 

meni%C4%8D%20victron%20energy%20easysola

 

Pomocou LAN kábla, alebo prídavného wi-fi modulu (oboje nie je súčasťou displeja) pripojíte Color Control GX k internetu a máte možnosť zadarmo plne sledovať Váš systém kedykoľvek a kdekoľvek na svete cez VRM portál výrobcu Victron (registrácia a využívanie zdarma). Zhromažďujú sa tu dáta za posledných niekoľko mesiacov a zobrazujú sa do prehľadných grafov. Máte podrobné informácie o napätí, prúde a výkone na strane batérie, miere nabitia batérie v %, solárnych ziskoch priebehu dňa a fázach dobíjania batérie solárnym systémom. Viete, kedy bola pripojená rozvodná sieť a koľko energie bolo odobraté a podobne.

Možnosť nastavenia regulátora pomocou rozhrania VE.Direct na USB a programu VictronConnect a meniča pomocou rozhrania MK3-USB a programu VEConfig a ďalších.