WATTrouter ECO

  • Zľava
  • Normálna cena €219,00
Vrátane dane.


Regulátor pre domy s FOTOVOLTIKOU pre maximálne využitie vyrábanej slnečnej elektriny v objekte s technikou polovodičových relé SSR. Ovládateľný cez webový prehliadač a Android.

 

Hlavné funkcie regulátora

• Autonómny systém v prevádzke nezávislý na iných komponentoch
• Veľmi jednoduchá inštalácia a nastavenie
• 3-fázové bezkontaktné meranie prúdu, do 25A v každej fáze
• 3-fázová detekcia napätia pre určenie smeru prúdu
• Vyhodnocovanie činných výkonov v každej z troch fáz
• Regulácia podľa súčtu výkonov troch fáz alebo podľa prebytku v každej fáze
• 4 SSR výstupy pre ohmické spotrebiče - bojler, infražiarič, ohrev bazénu atď.
• 2 reléové výstupy pre ľubovoľné spotrebiče všetkých druhov
• Garancia < 1% prietoku do verejnej siete pri plnom vyťažení!
• Pripájanie a odpájanie spotrebičov podľa nastaviteľných priorít
• Optimálne využitie prebytkov z FVE v triakových výstupoch špeciálnym
 systémom spínania ohmickej záťaže
• V súlade s EU normami EN 61000-3-2 a EN 61000-3-3 bez potreby odrušovať
• Veľmi krátka priemerná dynamická odozva regulátora (typ. 2 s)
• Vstup pre signál nízkého tarifu (HDO, "nočný prúd") pre režim CombiWATT
• Oddelený merací modul a regulátor pre ľahšiu inštaláciu do domových rozvodov
• Možnosť zapojenia 2 meracích modulov paralelne v prípade nepriaznivých
 podmienok zapojenia FVE (viď. užívateľská príručka)
• Software WATTconfig pre MS Windows XP a vyššie zaisťuje komfortné
 nastavenie a sledovanie činnosti regulátora pomocou USB rozhrania
• Voliteľný program CombiWATT pre spínanie záťaží v kombinovanom režime
 prebytok FVE + nízky tarif (vhodný najmä pre ohrev TUV a bazénové filtrácie)

 

Návod, technická špecifikácia